САЛБАРУУДЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ХАЯГ

"THE BULL" - ХАЛУУН ТОГООНЫ РЕСТОРАН

"TSE" - ПАБ

"ШӨЛӨНДӨ" - ТҮРГЭН ХООЛНЫ СҮЛЖЭЭ

"СУРА" - СОЛОНГОС ГАЛ ТОГОО

"МОХИТО" - КОКТЕЙЛ ХАУС

"NIKE" - БРЭНДИЙН АЛБАН ЁСНЫ ДЭЛГҮҮР

"CONVERSE" - БРЭНДИЙН АЛБАН ЁСНЫ ДЭЛГҮҮР